ข่าวเด่น : รมว. กต. รัสเซียเยือนเกาหลีเหนือ News

ข่าวเด่น : รมว. กต. รัสเซียเยือนเกาหลีเหนือ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561  นาย Sergey Lavrov รมว.กต.รัสเซียเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือเพื่อหารือกับนาย Kim Jong-un ผู้นำเกาหลีเหนือ และนาย Ri Yong ho รมว.กต.เกาหลีเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี  โดยในการนี้ ทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันที่จะมีความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีด้วยวิธีทางการเมืองและการทูต ซึ่งนาย Sergey Lavrov เห็นว่า การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนืออย่างค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้การปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีบรรลุผลสำเร็จได้ในที่สุด

นอกจากนั้น ในโอกาสที่ปี 2561 เป็นปีที่รัสเซียและเกาหลีเหนือครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแผนการเชื่อมทางรถไฟระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ (Trans-Korean) เพื่อเชื่อมกับทางรถไฟ Trans-Siberian ของรัสเซีย ซึ่งจะทำให้สามารถขนส่งสินค้าจากคาบสมุทรเกาหลีไปสู่ตลาดยุโรปได้โดยตรง

อนึ่ง รมว.กต.รัสเซียได้เชิญนาย Kim Jong-un เยือนรัสเซียในอนาคตด้วย