ข่าวเด่น : สุนทรพจน์ของ ปธน. รัสเซียต่อที่ประชุมทูตและผู้แทนรัสเซียประจำองค์การระหว่างประเทศ News

ข่าวเด่น : สุนทรพจน์ของ ปธน. รัสเซียต่อที่ประชุมทูตและผู้แทนรัสเซียประจำองค์การระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 นายวลาดิมีร์ ปูติน ปธน. รัสเซีย ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมทูตและผู้แทนรัสเซียประจำองค์การระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ปธน. รัสเซียเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือของนานาชาติในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในซีเรีย และชื่นชมความสำเร็จของกองทัพและนักการทูตรัสเซียในการปฏิบัติภารกิจในซีเรีย รวมถึงการเจรจาที่เมือง โซชิ (รัสเซีย) และกรุงอัสตานา (คาซัคสถาน) ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดตั้ง คกก. ร่างรัฐธรรมนูญ และจัดการเลือกตั้งโดยความช่วยเหลือของสหประชาชาติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากประเทศต่าง ๆ 
2. รัสเซียจะให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติและเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจรัสเซียขยายตัวจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวรัสเซีย
3. สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก โดยปัจจุบัน EAEU มีความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ อาทิ FTA กับเวียดนาม/ คตล. ชั่วคราวว่าด้วยการจัดตั้ง FTA กับอิหร่าน และอยู่ระหว่างเจรจาจัดทำ FTA กับ อิสราเอล เซอร์เบีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ EAEU ยังมีการจัดทำ คตล. ด้านการค้าและเศรษฐกิจ และมีส่วนในนโยบาย BRI กับจีน ตลอดจน อยู่ระหว่าง พิจารณาจัดทำความร่วมมือกับประเทศและองค์กรต่าง ๆ อีกกว่า 50 รายการ
4. ปธน. รัสเซีย ยืนยันที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสหรัฐฯ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้กล่าวถึงผล กปช. สุดยอดรัสเซีย-สหรัฐฯ ว่า “กลุ่มอำนาจ” ทางการเมืองภายในสหรัฐฯ เล่นเกมการเมือง จนสร้างความเสียหายให้กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ในยุโรปและตะวันออกกลาง 
5. ปธน. รัสเซีย ยังได้ย้ำถึงบทบาท/ความสำคัญของรัสเซียในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ UN,CSTO,CIS,BRICS และ SCO รวมถึงความประสงค์ของรัสเซียที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับ EU ในด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมด้วย