ข่าวเด่น :  เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาสำรวจศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมืองแทรบซอน (Trabzon) News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาสำรวจศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมืองแทรบซอน (Trabzon)

          เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา    ได้นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนเมืองแทรบซอน (Trabzon) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกี โดยพบหารือกับประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมืองแทรบซอน และผู้จัดการทั่วไปของท่าเรือ        แทรบซอน เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยและประเมินศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมืองแทรบซอน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี

          เมืองแทรบซอนเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเดินเรือทางตอนเหนือของภูมิภาคทะเลดำ (Black Sea Region) ของตุรกี เนื่องจากมีท่าเรือขนาดใหญ่ ซึ่งมีศักยภาพสามารถรองรับ                 การขนส่งสินค้าได้ปีละ 10 ล้านตัน มีโกดังสำหรับเก็บรักษาสินค้าได้ 5 ล้านตันต่อปี สามารถรองรับเรือได้ปีละ 2,500 ลำ และมีเขต Free Zone ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคคอเคซัส ทะเลสาบ             แคสเปียน รวมถึงรัสเซียและอิหร่าน นอกจากนั้น ยังตั้งอยู่ไม่ห่างจากเส้นทางก่อสร้างทางรถไฟของจีนที่จะเชื่อม   กรุงปักกิ่งกับกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร จึงมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชีย-เอเชียกลาง-ตะวันออกกลาง-ยุโรป อีกทั้งท่าเรือแทรบซอนยังเป็นท่าเรือแห่งเดียวในตุรกีที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2560 มีการส่งออกสินค้าจากเมืองแทรบซอนไปยัง 117 ประเทศทั่วโลก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,197,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เมืองแทรบซอนเป็นหนึ่งใน 15 เมืองของตุรกี ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ     มากสุด

          การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมใหม่ของเมืองแทรบซอน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูง โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองแทรบซอน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะถั่ว Hazelnut (ส่งออกร้อยละ 18 ของการส่งออก Hazelnut ทั้งหมดของตุรกี) และผลิตภัณฑ์สินแร่ อาทิ ทองแดง เงิน โครเมียม และสังกะสี (ส่งออกไปเอเชีย โดยเฉพาะจีน ปีละกว่า 250,000 ตัน) นอกจากนั้น เมืองแทรบซอนยังมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมประมง (ส่งออกปลาแซลมอนสดและแช่แข็งไปยังเอเชีย) การเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญจากยุโรป) และเป็นที่ตั้งของโรงงานที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ จากสถิติของสภาหอการค้าเมืองแทรบซอน พบว่า ในปี 2560  มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ถั่ว Hazelnut และอาวุธยุทโธปกรณ์จากเมืองแทรบซอนมายังไทย คิดเป็นมูลค่า 166,452 ดอลลาร์สหรัฐ  ขณะที่ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังไทย เพิ่มขึ้นเป็น 267,427 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-ตุรกี แล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับ คาดว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันได้เพิ่มขึ้น

          ในโอกาสนี้ ประธานหอการค้าฯ เมืองแทรบซอน ยังได้แสดงความประสงค์จะจัดคณะภาคเอกชนจาก    เมืองแทรบซอนและภูมิภาคทะเลดำมาเยือนไทย เพื่อศึกษาลู่ทางการจัดทำความร่วมมือ และร่วมนิทรรศการแสดงสินค้าต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อไปด้วย

 

*********************************