ข่าวเด่น : รองนายกรัฐมนตรีนำคณะทูตร่วมสังเกตการณ์การรื้อทำลายซากเรือประมงนอกระบบทะเบียนเรือไทย และเข้าชมกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ News

ข่าวเด่น : รองนายกรัฐมนตรีนำคณะทูตร่วมสังเกตการณ์การรื้อทำลายซากเรือประมงนอกระบบทะเบียนเรือไทย และเข้าชมกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ