ข่าวเด่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะผู้แทนจอร์เจีย และสาธารณรัฐคอซอวอ News

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะผู้แทนจอร์เจีย และสาธารณรัฐคอซอวอ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะผู้แทนจอร์เจีย และสาธารณรัฐคอซอวอ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 73 ได้พบหารือข้อราชการทวิภาคีกับ นาย Vakhtag Makharoblishvili รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย พร้อมทั้งร่วมลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ / หนังสือเดินทางพิเศษระหว่างไทยกับจอร์เจีย จากนั้น ได้พบหารือข้อราชการกับนาย Petrit Selimi รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคอวอซอ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ระหว่างไทยกับคอซอวอในโอกาสนี้ด้วย