ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดงานนิทรรศการ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (Archimedes 2018) ณ กรุงมอสโก News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดงานนิทรรศการ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (Archimedes 2018) ณ กรุงมอสโก

 

          การจัดงานนิทรรศการ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (Archimedes 2018) ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ Sokolniki กรุงมอสโก ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 

         งานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ นวัตกรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพัฒนาตลาดเพื่อรองรับสินค้าและการบริการ 
 
         หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาง E.V. Yakusheva โทรศัพท์หมายเลข +495 3661465 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail@archimedes.ru และเว็บไซต์ www.archimedes.ru