ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานเทศกาลกล้วยไม้ 2018 ณ เรือนกระจกเพาะชำ The Princess of Wales Conservatory, Royal Botanic Gardens, Kew ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561 News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานเทศกาลกล้วยไม้ 2018 ณ เรือนกระจกเพาะชำ The Princess of Wales Conservatory, Royal Botanic Gardens, Kew ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

 

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว (Royal Botanic Gardens, Kew) จัด “งานเทศกาลกล้วยไม้ 2018” หรือ Kew Gardens 2018 Orchids Festival  ณ เรือนกระจกเพาะชำ The Princess of Wales Conservatory, Royal Botanic Gardens, Kew ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วย

         กิจกรรมในงานดังกล่าว จะเน้นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนร่วมกับชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย ทั้งนี้ ผู้จัดงานได้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมงานฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) Kew After Hours ในวันที่ 15-16, 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-2 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00-21.30 น. ซึ่งจะมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย การสาธิตนวด/สปาไทย และการชิมเครื่องดื่มรวมถึง แมลงทอด/อบกรอบ (อย่างไรก็ดี ทางผู้จัดงานแจ้งว่าบัตรเข้าชมงานช่วง After Hours ได้จำหน่ายหมดแล้ว) และ 2) Weekends of live music and authentic Thai food ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งจะเน้นกิจกรรมชิมอาหารประเภท Street food

         ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศนำโดยอธิบดีกรมสารนิเทศจะนำคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปร่วม แสดงในงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการแสดงในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30-20.30 น. ณ เรือนกระจกเพาะชำ The Princess of Wales Conservatory ในช่วง After Hours และการแสดงในพิธีเปิด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ก่อนหน้านั้น ยังจะเปิดการแสดงขึ้นที่ British Museum ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30-15.30 น. ซึ่งจะเปิดให้สาธารณชนเข้ารับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย