ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเข้าร่วมงานเทศกาลไวน์และอาหาร ณ เมือง Varna บัลแกเรีย (Wine&Food Festival-A Story Full of Taste) News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเข้าร่วมงานเทศกาลไวน์และอาหาร ณ เมือง Varna บัลแกเรีย (Wine&Food Festival-A Story Full of Taste)

 

       สมาคม Bulgarian Sommeliers and Wine Connoiseurs (BSWA) เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งบัลแกเรีย เทศบาลเมืองวาร์นา และสมาคมวัฒนธรรมทางอาหารแห่งชาติบัลแกเรียเชิญผู้ประกอบการนานาชาติรวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลแสดงสินค้าประเภทไวน์และอาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2561 ณ เมืองวาร์นา (Varna) บัลแกเรีย เพื่อส่งเสริมธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องดื่มของบัลแกเรียให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเผยแพร่สินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดบัลแกเรียมากขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายออกบูธ 250 ยูโร

        งานเทศกาลนี้เป็นงานเทศกาลประจำปีของเมือง Varna ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 โดยกิจกรรมในงานเทศกาล ประกอบด้วย การแสดงสินค้าประเภทไวน์และผลิตภัณฑ์อาหารจากทั้งบัลแกเรียและต่างชาติ การชิมไวน์ การแสดงทางวัฒนธรรม และโซนร้านอาหาร (The Gourmet Zone) ซึ่งจะมีการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟชั้นนำของบัลแกเรีย อนึ่ง เมือง Varna ยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเมืองท่องเที่ยวทางทะเล และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของบัลแกเรีย

        งานเทศกาลนี้จะช่วยส่งเสริมโอกาสในการจำหน่ายและขยายการส่งออกสินค้าไทยในตลาดบัลแกเรียและภูมิภาคบอลข่าน ผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถประสานงานโดยตรงได้ทาง office@bgsommelier.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ +35 9888 707 125 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.winefoodfestival.eu

ไฟล์แนบ