ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

          ทุนการศึกษา Non-Aligned Movement (NAM) สำหรับบุคคลทั่วไปจากประเทศสมาชิก (ประเทศไทยเป็นสมาชิก) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าวีซ่า ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าที่พักและสาธารณูปโภค 800 AZN ต่อเดือนหรือประมาณ 14,800 บาท) ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ปีละครั้ง)

          ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยขั้นตอนการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร/เอกสารประกอบ และการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์/skype และจะประกาศผลการพิจารณาภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาง Tarana Sadivova ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ t_sadigova@mfa.gov.az โทรศัพท์ +994 12 596 9327 และนางสาว Nigar Asgarova ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ n_asgarova@mfa.gov.az โทรศัพท์ +994 12 596 9296 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ