ข่าวประชาสัมพันธ์ : หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจาน (AIDA) มอบทุนค้นคว้าวิจัยสำหรับประเทศกำลังพัฒนา News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจาน (AIDA) มอบทุนค้นคว้าวิจัยสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

 

          หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจาน (AIDA) มอบทุนโครงการค้นคว้าวิจัยสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ในวงเงินไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ทุน โดยเน้นสาขาครุศาสตร์และแพทยศาสตร์

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว สามารถส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.aida.mfa.gov.az