ข่าวประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม Baku Summer Energy School (BSES) ครั้งที่ 12 ของอาเซอร์ไบจาน News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม Baku Summer Energy School (BSES) ครั้งที่ 12 ของอาเซอร์ไบจาน

 

          มหาวิทยาลัย ADA ของอาเซอร์ไบจานร่วมกับองค์กร State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) บริษัท British Petroleum และบริษัท ExxonMobil จัดอบรมหลักสูตร BSES ระหว่างวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำพลังงานไปประยุกต์ใช้

 
         ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระหว่างประเทศที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. พนักงานบริษัทพลังงาน ระดับชำนาญการ 2. ผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถานเอกอัครราชทูต หรือองค์การระหว่างประเทศ และ 3. นักวิชาการ สื่อมวลชนและนักศึกษาที่ทำงานวิจัยในประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
         กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ada.edu.az/en-US/Pages/Baku-Summer-Energy-School-2018.aspx

 

ไฟล์แนบ