ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์หัวข้อการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ASAN ของอาเซอร์ไบจาน News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์หัวข้อการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ASAN ของอาเซอร์ไบจาน

       ด้วย  Azerbaijan Service and Assessment Network (ASAN) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของอาเซอร์ไบจาน ที่ตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งทาง ASAN จัดขึ้นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

       อนึ่ง การฝึกอบรมในแต่ละหัวข้ออาจเป็นในรูปแบบของการให้การฝึกอบรม การจัดการสัมมนา และการฝึกงานในศูนย์บริการของ ASAN ต่าง ๆ  โดยสามารถเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นรายหัวข้อหรือเป็นแพ็คเกจได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.asan.gov.az/en  หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่  kualalumpur@mission.mfa.gov.az