ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน : “การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

ไฟล์แนบ