ข่าวประชาสัมพันธ์ : สหภาพยุโรปขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สหภาพยุโรปขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากสหภาพยุโรปเห็นว่า ไม่มีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงมินสก์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน นับตั้งแต่รัสเซียได้บุกยึดแคว้นไครเมียจากยูเครนเมื่อปี 2557
ทั้งนี้ การขยายมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินรายใหญ่ของรัฐบาลรัสเซีย 5 แห่ง รวมทั้งบริษัทรายย่อยของสถาบันดังกล่าวที่อยู่นอกสหภาพยุโรป บริษัทพลังงานรายใหญ่ 3 บริษัท และบริษัทผลิตอาวุธ 3 บริษัท ไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงินทุนทั้งตลาดหลักและตลาดรองในสหภาพยุโรปได้ นอกจากนี้ สหภาพยุโรปจะยังคงยุติการค้าขายอาวุธกับรัสเซีย รวมถึงยุติการส่งออกสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาวุธ (dual-use) และจะยังคงไม่อนุญาตให้รัสเซียเข้าถึงเทคโนโลยี และบริการใด ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิต และสำรวจแหล่งน้ำมันได้
นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว สหภาพยุโรปยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ประกาศใช้กับรัสเซียเพิ่มเติมอีกในปัจจุบัน อาทิ การงดการตรวจลงตรา และยึดทรัพย์ของบุคคลชาวรัสเซีย 155 คน และบริษัทรัสเซีย 38 บริษัท จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 ตลอดจนการห้ามไม่ให้พลเมืองยุโรป และบริษัทที่มีฐานการผลิตภายในสหภาพยุโรปเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตแดนของแคว้นไครเมีย และเมือง Sevastopol รวมถึงการยุติการลงทุน การนำเข้า - ส่งออกสินค้า และเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานของแคว้นไครเมีย และเมือง Sevastopol ด้วย