ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : ปธน.รัสเซียกล่าวสุนทรพจน์ State of the Nation ประจำปีต่อรัฐสภา  News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : ปธน.รัสเซียกล่าวสุนทรพจน์ State of the Nation ประจำปีต่อรัฐสภา

 

          เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561 นายวลาดิมีร์ ปูติน ปธน. รัสเซียได้กล่าวสุนทรพจน์ State of the Nation (1 ใน 3 สุนทรพจน์ประจำปีของ ปธน.) ต่อรัฐสภา สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

          ด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพ และดูแลสวัสดิภาพของประชาชนชาวรัสเซีย สนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ลดจำนวนคนยากจนจาก 20 ล้านคน ให้เหลือครึ่งหนึ่งภายใน 6 ปีข้างหน้า เพิ่มอายุขัยเฉลี่ยของประชากรจาก 73 ปี ในปัจจุบันเป็น 80 ปี ขึ้นไป ภายในปี 2573 และให้รัสเซียมีขนาดเศรษฐกิจติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ตลอดจนเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างชนบทกับเมืองใหญ่อย่างทั่วถึง และให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงสร้างพลวัตในภาคพลังงาน

          ด้านการทหาร ปธน.รัสเซียได้นำเสนอการทำงานของระบบอาวุธที่ทันสมัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเคลื่อนไหวขึ้นจอขนาดใหญ่หลายประเภท เช่น nuclear-tipped torpedo และ hypersonic cruise missile ซึ่งมีพิสัยการปฏิบัติการที่ไม่จำกัด และไม่มีประเทศใดมีระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีสมรรถนะเทียบเท่า โดย  ปธน.รัสเซีย กล่าวว่าการพัฒนาระบบอาวุธใหม่เหล่านี้เป็นการตอบโต้การถอนตัวของสหรัฐฯ จากสนธิสัญญา Anti-Ballistic Missile Treaty   และการที่ NATO ภายใต้การนำโดยสหรัฐฯ ได้นำขีปนาวุธป้องกันตัวเองมาติดตั้งที่โรมาเนียและโปแลนด์ในพื้นที่ซึ่งประชิดชายแดนรัสเซียอีกด้วย 

          ด้านการต่างประเทศ ย้ำว่า รัสเซียจะไม่เป็นฝ่ายรุกรานใครก่อน แต่ก็พร้อมที่จะตอบโต้หากมีการรุกรานรัสเซียหรือชาติพันธมิตร  โดยรัสเซียจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน อินเดีย และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ CSTO SCO BRICS UN G20 และ APEC 

ประเด็นอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ทะเลสาบไบคาล และการศึกษาวิจัยพื้นที่อาร์กติก

          อนึ่ง สุนทรพจน์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเสมือนการหาเสียงกลาย ๆ ของ ปธน. ปูตินสำหรับการเลือกตั้ง ปธน. ในวันที่ 18 มี.ค. 2561 เนื่องจากเนื้อหาของสุนทรพจน์เป็นประเด็นที่ก่ำกึ่งกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไป ประกอบกับท่าทีความเป็นผู้นำที่เด็ดขาด บารมีที่สั่งสมมานานของปธน.ปูติน และการแสดงออกที่ตระหนักถึงบทบาทของประชาชนระดับรากหญ้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มคะแนนเสียงสนับสนุน ปธน. ปูตินในการเลือกตั้งที่จะมาถึงได้