ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : ต่อยอดความร่วมมือไทย-เยอรมนีเพื่อส่งเสริม start-up ด้วยการเข้าร่วมงาน Asia-Pacific Week 2018 News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : ต่อยอดความร่วมมือไทย-เยอรมนีเพื่อส่งเสริม start-up ด้วยการเข้าร่วมงาน Asia-Pacific Week 2018

 

            ในขณะที่กรุงเบอร์ลินคือเมืองหลวงของ start-up ของยุโรป กรุงเทพมหานครก็ได้รับการจัดอันดับโดยกลุ่ม start-up ว่าเป็นเป้าหมายในฝันอันดับที่ 1 ที่ start-up อยากจะมาเปิดธุรกิจ ตามการจัดอันดับโดย Startup And Digital Nomad Index ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่ากรุงเทพมหานครเริ่มอยู่ในความสนใจของ start-up ชาวเยอรมันมากขึ้นเรื่อย ๆ และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 หน่วยงานเยอรมันทั้งกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของสหพันธ์ฯ และกระทรวงเศรษฐกิจ กรุงเบอร์ลิน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริม start-up และการพัฒนา start-up eco-system กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             เพื่อขยายความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริม start-up และการพัฒนา start-up eco-system ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม สถานเอกอัครราชทูตได้เชิญให้ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และคณะร่วมงาน Asia-Pacific Week 2018 (APW) ซึ่งเป็นงานสร้างเครือข่ายและเพิ่มความร่วมมือระหว่างเอเชียและเยอรมนี/กรุงเบอร์ลินในสาขาการเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลและ start-ups โดยร่วมกันจัดการเสวนาเรื่อง Connecting German and Southeast Asian Startups- Invitation to join the grand event ‘Start-Ups Thailand 2018’ เพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการพัฒนา start-up ระหว่างไทยและเยอรมนี และเชิญชวน start-up เยอรมันเข้าร่วมงาน Start-up Thailand 2018 ซึ่งเป็นงานมหกรรมการค้าและนวัตกรรมสำหรับ start-up ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นผู้จัดขึ้น

             ในการสัมมนาครั้งนี้ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ย้ำถึงศักยภาพของไทยที่จะเป็นสะพานเชื่อม start-up ระหว่างตลาดยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้นำเสนอโอกาสทางธุรกิจสำหรับ start-up เยอรมันและไทยภาครัฐของทั้งสองฝ่ายกำลังจะร่วมกันสร้างขึ้น

             นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้ประสานให้ ดร. พันธุ์อาจฯ ร่วมการเสวนาเปิดงาน Asia-Pacific Week และร่วมบรรยายในหัวข้อ start-up promotions: example from Asia และหัวข้อ role of government in start-up eco-system development ตลอดจนให้คณะได้ศึกษาดูงานและขยายความร่วมมือด้าน tech start-up และ deep-tech กับสมาพันธ์ผู้ประกอบการด้าน IT และดิจิทัลของเยอรมนี (BitKom e.V.) ด้วย