ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : สหภาพยุโรปประกาศเก็บภาษีข้าวจากกัมพูชาและเมียนมา News

ข่าวน่าสนใจและเรื่องน่ารู้ : สหภาพยุโรปประกาศเก็บภาษีข้าวจากกัมพูชาและเมียนมา

สหภาพยุโรปประกาศเก็บภาษีข้าวจากกัมพูชาและเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม. ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้เริ่มใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวสำหรับผู้ผลิตข้าวของสหภาพยุโรป โดยเก็บภาษีศุลกากรสินค้าข้าวเมล็ดยาว (Indica rice) จากกัมพูชาและเมียนมา ดังนี้

๑. มาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการร้องเรียนของรัฐบาลอิตาลี เมื่อช่วงต้นปี ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศผู้ผลิตข้าวภายในสหภาพยุโรป ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส กรีซ ฮังการี โรมาเนีย และบัลแกเรีย เนื่องจากในช่วง ๕ ฤดูกาลที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวราคาถูกจากกัมพูชาและ

เมียนมา* เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๘๙ และโดยที่ข้าวดังกล่าวซึ่งมีราคาต่ำกว่าของผู้ผลิตจากสหภาพยุโรปอยู่แล้ว

ยังคงมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ผลิตข้าวในสหภาพยุโรปในช่วงเวลาเดียวกัน

ลดลงจากร้อยละ ๖๑ เหลือร้อยละ ๒๙

๒. มาตรการดังกล่าวมีกำหนด ๓ ปี โดยสหภาพยุโรปจะเก็บภาษีศุลกากรข้าวจากกัมพูชาและเมียนมา
ปีที่ ๑-๓ ในอัตรา ๑๗๕ ยูโรต่อตัน ๑๕๐ ยูโรต่อตัน และ ๑๒๕ ยูโรต่อตัน ตามลำดับ (อัตรา ๑๗๕ ยูโรต่อตันเป็นอัตราปกติสำหรับข้าวเมล็ดยาวที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บกับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งไทย)

๓. มาตรการดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิพิเศษยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์ (Everything But Arms – EBA) ที่สหภาพยุโรปมีแผนจะดำเนินการเพิกถอนกับกัมพูชา และอยู่ระหว่างพิจารณาจะดำเนินการกับเมียนมา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทั้งสองประเทศ