คำแนะนำ : กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้ News

คำแนะนำ : กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้

 

          กองยุโรป 3  ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการรับการตรวจลงตราของประเทศเหล่านี้ ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ