กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป  : เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินบริจาคจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยซีบิว News

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป : เอกอัครราชทูตฯ มอบเงินบริจาคจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยซีบิว

 

        เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายคณิศพล สิทธิโชติ เลขานุการโทและกงสุล ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยซีบิว ที่นครซีบิว โดยมี ศาสตราจารย์ Ioan Marian Tiplic  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ในโอกาสดังกล่าว สองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซีบิวกับสถาบันการศึกษาไทย การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยระหว่างกัน

 

        สืบเนื่องจากที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ไปเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน 2558 และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์วัฒนธรรมไทย ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543 บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยซีบิว เพื่อเผยแพร่ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวโรมาเนียและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ขอรับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมไทยดังกล่าว และส่งมอบเงินบริจาคครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และต่อมา ได้ขอรับการสนับสนุนอีกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อความต่อเนื่อง

 

ในโอกาสการไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยในครั้งล่าสุดนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 41,857.72 บาท (4,969.50 เล) ให้แก่รองอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ บรรณารักษ์หอสมุดกลางผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรมไทย คณะนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย ซึ่งรองอธิการบดี กล่าวตอบรับแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนดังกล่าว และว่า จะนำเงินสนับสนุนฯ ไปพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยต่อไป พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย สิ่งพิมพ์และซีดีเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และประชาคมอาเซียนด้วย ในการนี้ รองอธิการบดี กล่าวถึงดำริที่จะจัดกิจกรรม Thai Day ที่มหาวิทยาลัยซีบิวในปี 2561

 

        อนึ่ง ในระหว่างการไปราชการครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับและสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งได้มอบตะกร้าเครื่องปรุงรสอาหารไทย ตราสัญลักษณ์ฮาลาล อาหารแห้ง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์เบื้องหน้าพระบรมโกศ และหนังสือให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักศึกษาไทยอีกด้วย

 

The Ambassador of Thailand to Romania presents a donation to the Thai Cultural Center at the Lucian Blaga University of Sibiu

 

            On 14 March 2017, H.E. Mr. Komgrit Varakamin, Ambassador of Thailand to Romania, presented a donation at the amount of 41,857.72 Baht (4,969.50 Lei) to Professor Ioan Marian Tiplic, Vice-Rector of the Lucian Blaga University of Sibiu, with a view to supporting the Thai Cultural Center, set up in 2000 at the University, under its partnership with the Bangkok University, aiming to disseminate information about Thailand and Thai culture in Romania.

 

Such a contribution was a second since a first one on 8 September 2016. The donation of support was possible as a result of the consideration upon the recommendation of the Royal Thai Embassy in Bucharest to the Ministry of Foreign Affairs in Bangkok.

 

 

While there, the Ambassador was met with three Thai students from the South enrolled as exchange students at the University of Sibiu with the European Union’s grant.