กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป  : ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อพวกเด็กและเยาวชน News

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป : ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อพวกเด็กและเยาวชน

 
          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวเปิดและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อพวกเด็กและเยาวชน เพื่อเชิญชวนให้สำนักพิมพ์นานาชาติเข้าร่วมที่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างงาน Frankfurt International Book Fair 2016 ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต