other

ประเทศในยุโรป : Hungary

ประเทศในยุโรป : ฮังการี
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ฮังการี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Hungary
พื้นที่ : ๙๓,๐๓๐ ตร.กม (ประมาณร้อยละ ๑๘ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
ประชากร : ๙.๘๗ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายยาโนส อาเดร์ (János Áder) สังกัดพรรค Fidesz
นายกรัฐมนตรี : นายวิกเตอร์ ออร์บาน (Viktor Orbán) สังกัดพรรค Fidesz
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายปีเตอร์ ซิยาร์โท (Péter Szijjártó) สังกัดพรรค Fidesz
ภาษาราชการ : ฮังกาเรียน
วันชาติ : ๒๐ สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๓๗.๒ คริสต์นิกายคาลวินิสต์ ร้อยละ ๑๑.๖ คริสต์นิกายลูเธอร์แรน ร้อยละ ๒.๒ คริสต์นิกายกรีกคาทอลิก ร้อยละ ๑.๘ อื่นๆ ร้อยละ ๑๘.๒ ไม่ระบุศาสนา ร้อยละ ๒๗
ฮังการี :
• ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคตะวันออกไกลตามนโยบาย Eastern Opening และ Opening to the South ลดการพึ่งพาสหภาพยุโรป
• เป็นศูนย์กลางของยุโรปกลาง โดยการทำความตกลงกับจีนและเซอร์เบีย เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
สายบูดาเปสต์ – เบลเกรด เป็นตัวเชื่อมระหว่างยุโรปกลางและบอลข่าน
• นโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สนับสนุนการขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป
มีนโยบายชาตินิยมต่อสหภาพยุโรป แต่ไม่เห็นด้วยกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป 
• มีบทบาทเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการดานูบ (Danube River Commission) และเป็นผู้ผลักดันยุทธศาสตร์สหภาพยุโรป สำหรับภูมิภาคดานูบ
• มีนโยบายสร้างงานโดยส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้คนฮังการีมีงานทำมากกว่าสนับสนุนแรงงานต่างชาติ แต่แรงงานไทยที่มีทักษะสามารถทำงานในตำแหน่งที่ฮังการีขาดแคลนได้
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๑๕๕.๗ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕.๐ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๕ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๒.๘ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)
อุตสาหกรรมหลัก : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร โรมาเนีย สโลวะเกีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย จีน ออสเตรีย เนเธอแลนด์ โปแลนด์ อิตาลี
GDP Per Capita : ๑๕,๙๒๐ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD)
สกุลเงิน : โฟรินท์ (๑ โฟรินท์ ประมาณ ๐.๑๐๐ บาท ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ทรัพยากรสำคัญ : บ๊อกไซต์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ
สถิติสำคัญ ไทย - ฮังการี
มูลค่ารวม : ๖๓๕.๗๘ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๔๔๕.๙๘ ล้าน USD และนำเข้า ๑๘๙.๘๐ ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๒๕๖.๑๘ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้านำเข้าจากฮังการี : เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ยายนต์  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
การลงทุน : ในปี ๒๕๕๙ มีการลงทุนจากฮังการีที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI จำนวน ๑ โครงการ (บริษัท Amada Cable and Wire Harness ซึ่งทำธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า) โดยมีมูลค่าการลงทุน ๗๕ ล้านบาท และบริษัท Thai President Foods Hungary เข้าไปลงทุนในโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Thai Chef) ในฮังการีมูลค่าการลงทุน ๓๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ ฮังการีลงทุนในไทยเป็นมูลค่า ๐.๘๘ ล้าน USD 
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี ๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวฮังการีมาไทย ๓๗,๖๐๘ คน และมีชาวไทยไปฮังการีประมาณ ๗,๐๐๐ คน
จำนวนคนไทยในฮังการี : ประมาณ ๙๐๖ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนวดไทยแผนโบราณอยู่ในสปาของฮังการี ที่เหลือทำงานในร้านอาหารไทย
สำนักงานของไทยในฮังการี : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ / สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
สำนักงานของฮังการีในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย / สำนักงานส่งเสริมการค้าประจำประเทศไทย
การเยือนที่สำคัญล่าสุด: ฝ่ายไทย วันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนฮังการีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายเปเตอร์ ซิยาร์โท รัฐมนตรีว่าการประทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศไทยกับฮังการี / ฝ่ายฮังการี วันที่ ๑๓-๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙ นาย เปเตอร์ ซิยาร์โท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Minsterial Meeting - AEMM) ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงเทพฯ และวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐ นายเปเอตร์ ซิยาร์โท พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป (ASEM FMM) ครั้งที่ ๑๓ ที่เมียนมา
 
อัพเดทข้อมูล : ๙ ต.ค. ๖๒