other

ประเทศในยุโรป : Greece

ประเทศในยุโรป : กรีซ
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเฮลเลนิก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Hellenic Republic
พื้นที่ : ๑๓๑,๙๙๐ ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงเอเธนส์
ประชากร : ๑๑.๑๐ ล้านคน (ปี ๒๕๖๒) (ไทย ๖๙.๒ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายโปรโคปิส เปาโลปูลอส ( Prokopis Pavlopoulos)
นายกรัฐมนตรี : นายคีรีอาคอส มิตโซทาคิส (Kyriakos Mitsotakis)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายนีคอส เดนดีอัส (Nikos Dendias)
ภาษาราชการ : กรีก
วันชาติ : ๒๕ มีนาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๑
ศาสนา : คริสต์ นิกายกรีกออโธดอกซ์
สาธารณรัฐเฮลเลนิก :
- เป็นศูนย์การพาณิชย์นาวีและเป็นเจ้าของเรือพาณิชย์เอกชนมากที่สุดในโลก
- มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินเรือที่สามารถประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้
- มีความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด
- ครบรอบ ๖๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กรีซ เมื่อปี ๒๕๖๑
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๒๑๗.๕ พันล้าน USD (ปี ๒๕๕๙) (ไทย ๕๐๕.๒ แสนล้าน USD )
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๙ (ไทยร้อยละ ๔.๑)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๖ (ไทยร้อยละ ๑.๑)
อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว อาหารแปรรูป สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : อิตาลี เยอรมนี  ตุรกี ไซปรัส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิรัก รัสเซีย อิตาลี 
GDP Per Capita : ประมาณ ๒๐,๖๖๘ USD (ไทย ๗,๒๗๗ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่ธาตุ ปิโตรเลียม หินอ่อน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิงแร่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สถิติสำคัญ ไทย - กรีซ
มูลค่ารวม : ปี ๒๕๖๒ ๑๘๗.๑๕ ล้าน USD ไทยส่งออก ๑๓๒.๙๙ ล้าน USD นำเข้า ๕๔.๑๖ ล้าน USD (ไทยได้ดุลการค้า ๗๘.๘๓ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย: ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากกรีซ : ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะผลิตภัณฑ์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี ๒๕๖๑ มีชาวกรีซเดินทางมาไทยประมาณ ๑๖,๕๒๘ คน เพิ่มขึึ้นร้อยละ ๘.๕ จากปี ๒๕๖๐ และมีชาวไทยเดินทางไปกรีซประมาณ ๑๘,๘๐๒ คน ในปี ๒๕๖๐
จำนวนคนไทยในกรีซ : ประมาณ ๕๐๖ คน (เป็นชาย ๑๘ คน) นอกจากนั้นเป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวกรีกและแรงงานไทย
สำนักงานของไทยในกรีซ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ (มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศมอลตา)
สำนักงานของกรีซในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ)
 
อัพเดทข้อมูล : 18 ก.ย. 2562