other

ประเทศในยุโรป : Cyprus

ประเทศในยุโรป : ไซปรัส
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐไซปรัส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : The Republic of Cyprus
พื้นที่ : ๙,๒๕๑ ตร.กม (ประมาณร้อยละ ๑.๘ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงนิโคเชีย
ประชากร : ประมาณ ๑,๑๖๕,๓๐๐ คน (ไทย ๖๗.๙ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายนิคอส อนาสตาเซียเดส (Nicos Anastasiades)
นายกรัฐมนตรี : -
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นาย Nicos Christodoulides
ภาษาราชการ : กรีก เตอร์กิช
วันชาติ : ๑ ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๓
ศาสนา : คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ร้อยละ ๗๘ มุสลิม ร้อยละ ๑๘ อื่นๆ ร้อยละ ๔
สาธารณรัฐไซปรัส :
- เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และเคยเป็นประธานหมุนเวียนของคณะกรรมาธิการยุโรป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ธันวาคม ๒๕๕๕
- ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ถูกแบ่งออกเป็น ไซปรัสเหนือและใต้ โดยกองกำลังทหารของตุรกี
- มีบริษัทต่างชาติซึ่งรวมถึงบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ เข้าไปจดทะเบียนบริษัทแต่ในนามเพื่อผลประโยชน์ในด้านภาษี
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๒๑,๖๙๗.๘ ล้าน USD (ไทย ๔.๐๗ แสนล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๓.๙ ( ไทย ร้อยละ ๓.๙)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๕ (ไทย ร้อยละ ๐.๗)
อุตสาหกรรมหลัก : เหมืองแร่และซีเมนต์ ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย กรีซ สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส
GDP Per Capita : ๓๔,๓๕๙ USD (ไทย ๖,๐๓๕.๑ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (Euro) (๑ ยูโร เท่ากับ ๓๘.๐๑ บาท สถานะ ณ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐)
ทรัพยากรสำคัญ : ทองแดง ไพไรท์ เส้นใยธรรมชาติ ยิบซั่ม ไม้ เกลือ หินอ่อน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เภสัชกรรม ซีเมนต์ เสื้อผ้า ยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค ปิโตรเลียม เครื่องจักร
สถิติสำคัญ ไทย - ไซปรัส
มูลค่ารวม : ปี ๒๕๖๐ ๔๑.๓๗ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๒๗.๒๙ ล้าน USD ไทยนำเข้า ๑๔.๐๗ ล้าน USD ไทยได้ดุล ๑๓.๒๒ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องดื่ม ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ข้าว
สินค้านำเข้าจากไซปรัส : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ยุทธปัจจัย
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวไซปรัสเดินทางมาไทย ๓,๔๙๗ คน (ปี ๒๕๖๐)
จำนวนคนไทยในไซปรัส :ประมาณ ๒๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวไซปรัสและแรงงานไทย
สำนักงานของไทยในไซปรัส : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมไซปรัส / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงนิโคเซีย)
สำนักงานของไซปรัสในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ)
 
อัพเดทข้อมูล : 24 เม.ย. 2561