other

ประเทศในยุโรป : Croatia

ประเทศในยุโรป : โครเอเชีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐโครเอเชีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Croatia
พื้นที่ : ๕๖,๕๔๒ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๑๐ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงซาเกรบ (Zagreb)
ประชากร : ๔.๑๖๔ ล้านคน (ไทย ๖๘.๘๓ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางโคลินดา กราบาร์-คีตาโรวิช (Kolinda Grabar-Kitarovic)
นายกรัฐมนตรี : นายอันเดร์ เพล็นโควิช (Andrej Plenković)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางมารียา เพย์ชีโนวิช บูริช (Marija Pejčinović Burić)
ภาษาราชการ : โครเอเชียน
วันชาติ : ๒๕ มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๙ กันยายน ๒๕๓๕
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (๘๖%) ออธอดอกซ์ (๔.๔4%) อิสลาม (๑.๓%) ไม่นับถือศาสนาใดๆ (๓.๘%) อื่นๆ (๑.๓%)
สาธารณรัฐโครเอเชีย :
• โครเอเชียเดิมเป็น ๑ ใน ๖ สาธารณรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนีย มาซิโดเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย)
• เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ ๒๘ และเริ่มกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในเขตเชงเก้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ คาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสนธิสัญญาเชงเก้นได้ภายในปี ๒๕๖๐
• รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลอเดรียติก ๕,๘๓๕ กม. เป็นที่นิยมในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของยุโรป
• มีท่าเรือเรกา (Rijeka) ใช้ขนถ่ายและกระจายสินค้าได้ มีโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่ง เริ่มปลายปี ๒๕๔๙ ซึ่งจะเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่รวดเร็วที่สุดระหว่างเอเชียและยุโรปกลาง
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๕๑.๕ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๓.๖ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๒.๑ (ไทย ร้อยละ ๓.๗)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๐.๘ (ไทย ร้อยละ ๐.๗)
อุตสาหกรรมหลัก : เคมีภัณฑ์ พลาสติก อุปกรณ์เครื่องจักร ต่อเรือ ท่องเที่ยว ปิโตรเลียม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : อิตาลี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เยอรมนี สโสวีเนีย ออสเตรีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย จีน สโลวีเนีย ฮังการี
GDP Per Capita : ๑๒,๒๙๒ USD (ไทย ๕,๘๔๑.๘ USD)
สกุลเงิน : คูน่า (๑ คูน่า ประมาณ ๕.๒๓ บาท ณ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน บ๊อกไซต์ แร่เหล็ก แคลเซียม ไมก้า เกลือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมัน เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักร เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - โครเอเชีย
มูลค่ารวม : ๔๑.๖๓ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๓๘.๐๔ ล้าน USD และนำเข้า ๓.๕๙ ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๓๔.๔๖ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องเละแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ ข้าว
สินค้านำเข้าจากโครเอเชีย : ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูป/ ไม้สับ และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ลวดและสายเคเบิล ปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : ๗,๔๔๕ คน
จำนวนคนไทยในโครเอเชีย : ประมาณ ๕๐ คน (ส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวด และสมรสกับชาวโครเอเชีย)
สำนักงานของไทยในโครเอเชีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมโครเอเชีย)
สำนักงานของโครเอเชียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำอินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)
 
อัพเดทข้อมูล : 25 เม.ย. 2561