other

ประเทศในยุโรป : Bulgaria

ประเทศในยุโรป : บัลแกเรีย
   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐบัลแกเรีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Bulgaria
พื้นที่ : ๑๑๐,๙๑๐ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๒๒ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงโซเฟีย (Sofia)
ประชากร : ๗.๕ ล้านคน (ไทย ๖๘.๘๓ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายรูเมน ราเดฟ (Rumen Radev)
นายกรัฐมนตรี : นายบอยโค บอริซอฟ (Boyko Borissov)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางเยคาเทรีนา ซาคารีเยวา (Ekaterina Zaharieva)
ภาษาราชการ : บัลแกเรียน
วันชาติ : ๓ มีนาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๗
ศาสนา : บัลแกเรียนออธอดอกซ์ (๘๒.๖%) อิสลาม (๑๒.๒%) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (๑.๒%) อื่นๆ (๔%)
สาธารณรัฐบัลแกเรีย :
• บัลแกเรียประสบปัญหาอัตราการว่างงานสูง การขาดเสถียรภาพและความโปร่งใสทางการเมือง และปัญหาอาชญากรรม
• มีความสำคัญในด้านพลังงานในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าภายในภูมิภาคบอลข่านและยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการพัฒนาและการจัดการที่ดี โดยเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์
• เป็นศูนย์กลางการถ่ายโอนและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตกหรือภูมิภาคบอลข่าน
• ภายในปี ๒๕๕๗ จะมีการเปิดสำนักงานผู้แทนการค้าใน ๒๐ ประเทศ ซึ่งจะเป็นประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกาถึง ๙ ประเทศ และประเทศอาเซียน ๓ ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อดูดการลงทุนและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเพิ่มการส่งออกไปยังเอเชีย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๕๓.๗ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๖.๙ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๒.๖ (ไทย ร้อยละ ๓.๒)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๐ (ไทย ร้อยละ ๐.๒)
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องใช้ไฟฟ้า แก็ส น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เครื่องมือ/เครื่องจักร เหล็กกล้า ถ่านโค้ก ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมี
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : อิตาลี ตุรกี เยอรมนี กรีซ เบลเยียม ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย เยอรมนี อิตาลี ตุรกี กรีซ ฝรั่งเศส ยูเครน
GDP Per Capita : ๑๙,๑๐๐ USD (ไทย ๖,๐๓๕.๑ USD)
สกุลเงิน : เลวา (๑ เลวา ประมาณ ๑๙.๙๓ บาท ณ ๒๖ ก.พ. ๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : บ๊อกไซต์ ทองแดง ตะกั่ว ถ่านหิน แร่เหล็ก โครเมียม แมงกานีส ทองคำ และไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เสื้อผ้า รองเท้า เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องมือ/เครื่องจักร เชื้อเพลิง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องมือ/เครื่องจักร โลหะ สินแร่ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เชื้อเพลิง แร่ธาตุ วัตถุดิบ
สถิติสำคัญ ไทย - บัลแกเรีย
มูลค่ารวม : ๑๐๒.๘๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก ๔๙.๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๕๓.๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า ๓.๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปี ๒๕๕๙ มูลค่าการค้า ๘๗.๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย : ยางพารา วงจรพิมพ์ เม็ดพลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
สินค้านำเข้าจากบัลแกเรีย : เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือใช้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องดนตรีและของเล่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ปุ๋ย
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : ๑๓,๖๗๘ คน (ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๓๘๘ คน)
จำนวนคนไทยในบัลแกเรีย : ประมาณ ๓๕ คน
สำนักงานของไทยในบัลแกเรีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมบัลแกเรีย)
สำนักงานของบัลแกเรียในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำประเทศไทย ปิดดำเนินการตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๕๔ เนื่องจากบัลแกเรียประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยจึงปิดสถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรียหลายแห่งในปี ๒๕๕๔ ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำ กรุงฮานอยมีอาณาเขตดูแลประเทศไทย)
 
อัพเดทข้อมูล : 23 เม.ย. 2561