other

ประเทศในยุโรป : Belgium

ประเทศในยุโรป : เบลเยียม
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรเบลเยียม
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Belgium
พื้นที่ : ๓๒,๕๔๕ ตร.กม. (ประมาณร้อยละ ๖ ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงบรัสเซลส์
ประชากร : ๑๑.๓๕ ล้านคน (ไทย ๖๘.๑๕ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม (King Philippe of the Belgians)
นายกรัฐมนตรี : นายชาร์ลส์ มิเชล (Charles Michel)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายดิดิเยร์ เรนเดอร์ส (Didier Reynders) (Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs an European Affairs)
ภาษาราชการ : ฝรั่งเศส เฟลมมิช (ดัตช์) เยอรมัน
วันชาติ : ๒๑ กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : พ.ศ. ๒๔๒๖ (ค.ศ. ๑๘๘๓)
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (ร้อยละ ๗๕) โปรเตสแตนท์ (ร้อยละ ๒๕)
ราชอาณาจักรเบลเยียม :
• ปกครองแบบสหพันธรัฐ
• เป็นที่ตั้งสถาบันและองค์กรการตัดสินใจสำคัญของสหภาพยุโรป (EU) และ NATO
• เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก
• ระบบการปกครองมีความซับซ้อน มีการบริหารของรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลส่วนภูมิภาค (Region) และรัฐบาลท้องถิ่น (Community)
• เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ การแพทย์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอัญมณี
• เป็นประเทศขนาดเล็ก จึงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายคล้ายกันภายใต้กรอบ EU / NATO / BENELUX
• อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๔๖๖.๓๗ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๗.๑ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๓ (ไทย ร้อยละ ๓.๓)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.78 (ไทย ร้อยละ 1.3)
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักรกล ถ่านหิน เหล็ก สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita : ๔๑,๐๘๙ USD (ไทย ๖,๐๓๕.๑ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (๑ ยูโร = ๓๙.๗๖ บาท ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการขนส่ง สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม
สถิติสำคัญ ไทย - เบลเยียม
มูลค่ารวม : ๒,๕๐๑ ล้าน USD ไทยส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ 1,384 ล้าน USD และนำเข้าเป็นมูลค่าประมาณ 1,117 ล้าน USD โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 267 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารแช่เยือกแข็ง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและชิ้นส่วน
สินค้านำเข้าจากเบลเยียม : เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เวชภัณฑ์
การลงทุน : โครงการลงทุนจากเบลเยียมได้รับการอนุมัติจาก BOI จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 1,832 ล้านบาท (ปี 2558 ได้รับอนุมัติ 8 โครงการ มูลค่า 1,099 ล้านบาท)
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี 2560 นักท่องเที่ยวเบลเยียมมาไทย 112,217 คน
จำนวนคนไทยในเบลเยียม :ประมาณ 4,000 คน (สมรสกับชาวเบลเยียม ลูกจ้างทั่วไป เจ้าของร้านอาหารและร้านขายเครื่องปรุงอาหารไทย) วัดไทย 4 แห่ง (วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู / วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิกลาส / วัดธัมมปทีป เมืองเมคเคอเลน / วัดพระธรรมกาย
สำนักงานของไทยในเบลเยียม : กรุงบรัสเซลส์ (สถานเอกอัครราชทูต / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป) / เมือง Liège (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) /เมือง Antwerp (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของเบลเยียมในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / ลำปาง (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ – ขณะนี้ กำลังดำเนินการปิดสำนักงานฯ)
 
อัพเดทข้อมูล : 23 เม.ย. 2561