other

ประเทศในยุโรป : Austria

ประเทศในยุโรป : ออสเตรีย
    
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐออสเตรีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Austria
พื้นที่ : ๘๓,๘๕๘ ตร.กม. (ร้อยละ ๑๖ ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเวียนนา (Vienna)
ประชากร : ๘.๓ ล้านคน (ไทย ๖๗.๖ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบลเลิน (Alexander van der Bellen) ผู้สมัครอิสระ เคยเป็นหัวหน้าพรรค Green
นายกรัฐมนตรี : นายเซบาสเตียน คูร์ซ (Sebastian Kurz) สังกัดพรรค ÖVP
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางคาริน คไนส์เซิล (Karin Kneissl) ผู้สมัครอิสระ
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : ๒๖ ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : ๒ กรกฏาคม ๒๔๙๖
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (๗๓.๘%) โปรเตสแตนท์ (๔.๙%) อิสลาม (๔.๒%) คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ (๒.๒%) อื่นๆ (๐.๘%)ไม่ระบุศาสนา (๒%) ไม่นับถือศาสนาใด ๆ (๑๒%)
สาธารณรัฐออสเตรีย :
• เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕)
• สาขาธุรกิจที่ออสเตรียมีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยและการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการออกแบบอาคาร
• สาขาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ด้านการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ตั้งแต่ ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔) และมีความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนและยุโรป (ASEAN-European Academic University Network / ASEA-UNINET) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• การค้าระหว่างไทยกับออสเตรียส่วนใหญ่ต้องส่งผ่านเยอรมนี ทำให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงเนื่องจากออสเตรียไม่มีเขตติดต่อทางทะเล
ข้อมูลเศรษฐกิจ
 
GDP : ๓๘๖.๔๒ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๖.๙ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๔ (ไทย ร้อยละ ๓.๒)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ ๑.๖ (ไทย ร้อยละ ๐.๒)
อุตสาหกรรมหลัก : ก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เหล็ก เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ๔๔,๑๗๖.๕๑ USD (ไทย ๕,๘๑๔.๘ USD)
สกุลเงิน : ยูโร
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน ถ่านหิน ลิกไนต์ ป่าไม้ แร่เหล็ก
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว รถยนต์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ออสเตรีย
มูลค่ารวม : ๖๐๓.๕๖ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๒๒๖.๑๕ ล้าน USD นำเข้า ๓๗๗.๔๑ ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า ๑๕๑.๒๗ ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย : อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องนุ่งห่ม
สินค้านำเข้าจากออสเตรีย : เครื่องประดับเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : ในปี ๒๕๖๐ มีโครงการจากประเทศออสเตรียได้รับการอนุมัติจาก BOI ๖ โครงการ เช่น (๑) บริษัท Alpla Packaging ผลิตขวดพลาสติก (มูลค่าการลงทุน ๓.๖๓ ล้าน USD (๒) บริษัท Aired Hiebl ดำเนินกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (มูลค่าการลงทุน ๐.๑๘ ล้าน USD) และ (๓) บริษัท Fronius ดำเนินกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (มูลค่าการลงทุน ๐.๘๔ ล้าน USD))
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี ๒๕๖๐ ชาวออสเตรียมาไทย จำนวน ๑๐๔,๗๓๒ คน และชุมชนชาวออสเตรียที่พำนักในไทยประมาณ ๑,๐๓๕ คน
จำนวนคนไทยในออสเตรีย :ชาวไทยในออสเตรีย ๕,๒๖๖ คน มีนักเรียน ๘๐ คน ที่เหลือเป็นแรงงานและแม่บ้าน มีร้านอาหารไทย ๒๙ ร้าน (คนไทยเป็นเจ้าของ ๒๒ ร้าน) ร้านนวดและสปา ๒๔ ร้าน
สำนักงานของไทยในออสเตรีย : กรุงเวียนนา (สถานเอกอัครราชทูต) เมืองซาลสบูร์ก เมืองดอร์นบีร์น เมืองอินส์บรุค (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของออสเตรียในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) และพัทยา (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)
 
อัพเดทข้อมูล : 23 เม.ย. 2561