พิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล 

ดูทั้งหมด

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

ดูทั้งหมด

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

ดูทั้งหมด

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล 

ดูทั้งหมด