กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน นำข้าราชการและครอบครัว ลูกจ้างท้องถิ่นและชุมชนไทยในสาธารณรัฐโปรตุเกสในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จเยือนโปรตุเกส
ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2440 (ค.ศ. 1897) ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป