สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นำข้าราชการทีมประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนไทย ชุมชนไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ รวมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒