สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อาคารอเนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในพิธี และสมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดีบัว กรี สมเด็จพระสังฆราช​ฝ่ายธรรม​ยุติกนิกายทรงเป็นประธานสงฆ์
 
หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนชุมชนไทยในกัมพูชา วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และชุมชนไทยในกัมพูชาถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อปวงชนชาวไทย