สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อาคารอเนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้แทนชุมชนไทยในกัมพูชา วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และชุมชนไทยในกัมพูชาถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อปวงชนชาวไทย โดยมีข้าราชการและชุมชนไทยในกัมพูชาเข้าร่วมประมาณ 50 คน