สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นำข้าราชการทีมประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนไทย ชุมชนไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันเป็นเวลา ๕๗ วินาที