สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมจุดเทียนรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมจุดเทียนรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ วัดหลงฮว๋า นครเซี่ยงไฮ้

 

*****************************

         

         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศล กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ วิหารซานเซิ่นเตี้ยน วัดหลงฮว๋า นครเซี่ยงไฮ้ โดยนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอาศัยในนครเซี่ยงไฮ้และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมรวมกว่า 50 คน  

        ในพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล พระสงฆ์วัดหลงฮว๋า 9 รูปได้ประกอบพิธีสงฆ์ตามคติมหายาน  โดยกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บท “อามีโถวโฝจิง” (บทสวดบูชาพระอมิตาภพุทธเจ้า) และบท “หว่างเซิงโจ้ว” ซึ่งเป็นบทสวดสำคัญในพุทธศาสนานิกายมหายานที่ใช้สำหรับอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ

        หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วนำประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที ก่อนจะสิ้นสุดพิธีและกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติ

 

 

*****************************