สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์