สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีจุดเทียนร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีจุดเทียนร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต