สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในช่วงเช้า นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วย นายนิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กกว่า 80 คน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก