สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายยังคม กล่าวสดุดีและจุดเทียนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 25 คน