สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ลูกจ้างท้องถิ่น นักศึกษาฝึกงาน พสกนิกรชาวไทยและครอบครัว จากนั้น ได้มีการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัลลภา บูรณวิจารณ์ อาจารย์สอนภาษาไทย ประจำ School of Languages, Literacies and Translation มหาวิทยาลัย Sains Malaysia บรรยายเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนปีนังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังพิธีทำบุญตักบาตร