กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองวาลไวลก์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ประธานฝ่ายฆราวาสได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าไตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล