กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีได้จัดพิธีทางศาสนา กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา และกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่การบินไทยและชุมชนชาวไทย พร้อมครอบครัว ที่พำนักอยู่ในเมืองการาจีและเขตอาณา รวม 49 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่การบินไทย และคนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองการาจีและเขตอาณาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและนั่งสมาธิ ต่อมา เวลา 10.30 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่การบินไทย และชุมชนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคม จากนั้นร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดวีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พร้อมกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอาหารว่างแบบไทย ๆ และเครื่องดื่มตลอดงาน