กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดป่าพุทธรังษีโซล จังหวัดคยองกี โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน