กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น.  นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล

สวดพระธรรมนิยามสูตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสจากวัดต่าง ๆ ในสิงคโปร์ จำนวน ๑๐ รูป เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดอานันทเมตยาราม 

และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจไทยในสิงคโปร์ ภาคเอกชนไทยในสิงคโปร์ พร้อมครอบครัว และชุมชนไทยในสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธี