กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล :  สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์​  News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์​

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์​ โดยถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์​ 10​ รูป​ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย และครอบครัว เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง​กัน