กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ Asia House โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๓ รูป จากวัดป่าโคเปนเฮเกน พร้อมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว รวมทั้งผู้แทนมูลนิธิ Asia House  จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ได้เดินทางไปยังวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร โดยได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์จำนวน ๒ รูปที่ประจำอยู่ที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสดังกล่าว