กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ วัดพุทธญี่ปุ่น เมืองกัลกัตตา News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธญี่ปุ่น เมืองกัลกัตตา

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นำโดยนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองกัลกัตตา ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธญี่ปุ่น Nipponzan Myohoji Temple เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบอาหารกล่องแก่คนงานอินเดียที่พักอาศัยในบริเวณวัดพุทธญี่ปุ่นด้วย