กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๕ น. นางสาว ปิลัญญา นิยมไทย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกใน   พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ โดยมีอุปทูต พร้อมข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในกรุงบูดาเปสต์เข้าร่วมพิธี