กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคม