กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธี