กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

กิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำโดยนางสาว มธุรวีร์ วิสุทธกุล อุปทูตรักษาการ วางพวงมาลาถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ เมืองเบรวิก โดยมีผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี

พระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก เป็นพระบรมราชานุสารีย์เท่าพระองค์จริงองค์เดียวในต่างประเทศที่ประดิษฐานอยู่ภายนอกอาคาร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ในปี 2450 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ